Název firmy:
Libor Suchý, autoprodejna
Sídlo firmy:
Nový Šaldorf 81
CZ-67181 Znojmo
Právní forma:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IČO:
10108556
Soudní příslušnost:
Krajský soud v Brně pod spisovou značkou A 13753
DVR:
DIČ:
CZ6211041496
Bankovní spojení:
Kód banky:
0100
Číslo účtu:
98241741
IBAN: